AKTUALNOŚĆI

Lot próbny Giżycko planowany jest na 26.04 , odjazdy kabiny zostaną podane w późniejszym terminie.

Spisy przedlotowe gołębi należy oddać do 10.04.2015 w 3 egzemplarzach do Vice Prezesa do spraw lotowych

STRONA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZHGP

REGULAMINY

STRONA OKRĘGU BIAŁYSTOK