AKTUALNOŚĆI

Spisy przedlotowe gołębi należy oddać do 10.04.2015 w 3 egzemplarzach do Vice Prezesa do spraw lotowych

STRONA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZHGP

REGULAMINY

STRONA OKRĘGU BIAŁYSTOK