AKTUALNOŚĆI

Dodano wyniki z lotu Chojnice 2 .

PODZIĘKOWANIE

Hodowcy , którzy odzyskali swoje gołębie pragną serdecznie podziękować hodowcom (z sekcji Augustów -kol. Karolowi Burkietowi , Grzegorzowi Miklaszewskiemu , Mariuszowi i Kamilowi Kasprzyk , z sekcji Sejny -kol. Krzysztofowi Koronkiewiczowi , z sekcji Suwałki 2 -kol. Janowi Jankowskiemu ) , którzy dają dobry przykład i za wszelką cenę próbują zwrócić przybłąkanego gołębia , który za każdym razem wysyłany na lot zmaga sie ze stresem , pogodą , zmęczeniem oraz przywiązaniem do domu i hodowcy .

Typowanie gołębi do GMP i Mistrzostwa typowane 5/10 .

Hodowca typuje przed wkładaniem 10 gołębi , nastepnie pierwsze je koszuje , zaznacz odpowiednio w systemie ESK lub po zakoszowaniu zaznacza na liście s-z "G" w przypadku zegarów ręcznych . Po przylocie zaznacz tą pierwszą 10 koszowanych literą "G" na liście przylotów o ile na tej liście się znalazły , w przypadku zaznaczonych systemowo w ESK i zegarów ręcznych już nic nie zaznacza .Seria 5/10

Typowanie gołębi do Intermistrzostwa.

Hodowca typuje przed wkładaniem 5 gołębi , nastepnie pierwsze je koszuje , zaznacz odpowiednio w systemie ESK lub po zakoszowaniu zaznacza na liście s-z "C" w przypadku zegarów ręcznych . Po przylocie zaznacz tą pierwszą 5 koszowanych literą "C" na liście przylotów o ile na tej liście się znalazły , w przypadku zaznaczonych systemowo w ESK i zegarów ręcznych już nic nie zaznacza . Seria 3/5

Reasumując : Hodowca powinien wytypować 10 gołębi do GMP i z nich dodatkowo wytypować 5 do Intermistrzostwa i pierwsze zakoszować . Hodowcy , którzy nie będą odznaczać na listach gołębi typowanych będę Mistrzostwa liczyć samemu ręcznie lub nie będą w nich brać udziału .


STRONA ZARZĄDU GŁÓWNEGO PZHGP

REGULAMINY

STRONA OKRĘGU BIAŁYSTOK